วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555

สมาชิกของอาเซียน ประเทศที่เป็นสมาชิกของอาเซียนในปัจจุบันมีทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้
1. บรูไร ดารุสซาลาม
เมืองหลวง   บันดาร์เสรี เบกาวัน
ภาษาราชการ     ภาษามาเลย์
สกุลเงิน  ดอลลาร์บรูไน
ระบอบการปกครอง  สมบูรณาญาสิทธิราชย์
2. กัมพูชา
เมืองหลวง   กรุงพนมเปญ
ภาษาราชการ     ภาษาเขมร
สกุลเงิน  เงินเรียล
ระบอบการปกครอง  ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

3.อินโดนีเซีย
เมืองหลวง   จาการ์ตา
ภาษาราชการ     ภาษารูเปียห์
สกุลเงิน  ดอลลาร์บรูไน
ระบอบการปกครอง  ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร

4. ลาว
เมืองหลวง   เวียงจันทร์
ภาษาราชการ     ภาษาลาว
สกุลเงิน กีบ
ระบอบการปกครอง  ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

5. มาเลเซีย

เมืองหลวง   กรุงกัวลาลัมเปอร์
ภาษาราชการ     ภาษามาเลย์
สกุลเงิน  ริงกิตมาเลเซีย
ระบอบการปกครอง  ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

6. พม่า

เมืองหลวง   เนปีดอร์
ภาษาราชการ     ภาษาพม่า
สกุลเงิน  จ๊าด
ระบอบการปกครอง  ผด็จการทางทหาร

7. ฟิลิปปินส์
เมืองหลวง   กรุงมะนิลา
ภาษาราชการ     ภาษาฟิลิปิโนและภาษาอังกฤษ
สกุลเงิน  เปโซ
ระบอบการปกครอง  ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

8. สิงคโปร์
เมืองหลวง   สิงคโปร์
ภาษาราชการ     ภาษามาเลย์
สกุลเงิน  ดอลลาร์สิงคโปร์
ระบอบการปกครอง  สาฐารณรัฐ

9. ไทย
เมืองหลวง   กรุงเทพ
ภาษาราชการ     ภาษาไทย
สกุลเงิน  บาท
ระบอบการปกครอง  ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 10. เวียดนาม
เมืองหลวง   กรุงฮานอย
ภาษาราชการ     ภาษาเวียดนาม
สกุลเงิน  ด่อง
ระบอบการปกครอง  ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น